Hyvä asiakkaamme
 
Noudatamme kaikissa asiakassuhteissa turvallista ja lainmukaista henkilötietojen käsittelytapaa. Huolellisella tietojenkäsittelyllä haluamme varmistaa velvoitteiden ja vaatimusten noudattamisen, sekä kaikkien asiakkaidemme oikeuksien turvaamisen parhaalla mahdollisella tavalla.
 
EU:n uusi tietosuoja-asetus tulee voimaan 25.5.2018. Olemme päivittäneet omat tietosuojakäytänteemme uuden sääntelyn noudattamiseksi. Muutos ei aiheuta sinulle toimenpiteitä. Kuten aiemminkin, Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi tarkastettavaksi, korjattavaksi tai kokonaan poistettavaksi rekisteristämme.

 

GDPR (General data protection regulation) REKISTERISELOSTE

 

 1. Rekisterinpitäjä

   

  Nice piste Oy, Ristirannankatu 7, 67100 Kokkola. Puh. 010 322 6030, Y-tunnus 2353590-5

   

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

   

  Suvi Mörsky, 010 322 6030, suvi@nicepiste.fi

   

 3. Rekisterin nimi

   

  Kauneushoitolan asiakasrekisteri

   

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

   

  Rekisterin henkilötietoja käytetään Nice. Face&Body -hoitolan asiakassuhteen hoitamiseksi ja asiakasturvallisuuden takaamiseksi.

   

 5. Rekisterin tietosisältö

   

  Rekisterissä on seuraavat asiakastiedot:

  Asiakkaan nimi ja yhteystiedot.

  Ihosairaudet ja muut terveystiedot tarvittaessa, joilla voi olla vaikutusta hoitomenetelmiin.

  Annetut hoidot.

   

 6. Säännönmukaiset tietolähteet

   

  Tietoja kerätään asiakkailta itseltään, haastattelemalla asiakasta ja tiedot tallennetaan lomakkeille, jotka säilytetään tietoturvallisesti. Ajanvaraustiedot kerätään sähköiseen asiakasrekisteriohjelmaan. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa kerääminen ja tallentaminen asiakasjärjestelmään, mutta koska haluamme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin, toivomme että asiakas antaa vähintään yhteystietonsa käyttöömme.

   

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

   

  Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

   

 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:N ulkopuolelle

   

  Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

   

  Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain Nice pisteen henkilökunnalla ja sitä käytetään vain asiakastilanteeseen liittyen.

  Manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti, kun asiakassuhde on päättynyt, tai kun asiakas niin itse pyytää.

   

  Sähköiseen rekisteriin on pääsy vain Nice piste Oy:n henkilökunnalla. Rekisteritietoja käsitellään henkilötietolain vaatimalla huolellisuudella. Tiedot sijaitsevat ulkopuolisen palvelutarjoajan palvelimella, joka on suojattu palomuurilla. Aineisto tietokoneella on suojattu palomuurilla, virustorjunnalla, käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, jotka ovat ainoastaan työtehtäviensä vuoksi rekisterin käyttöön oikeutettujen henkilöiden hallussa. Asiakastietoja säilytetään 2 vuotta, jonka jälkeen ne poistetaan asiakasrekisteriohjelmasta. Rekisteriä käyttävät sitoutuvat vaitioloon tehtäviinsä liittyvissä asioissa tai tietoonsa tulleissa luottamuksellisissa asioissa.

   

 2. Tarkastusoikeus

   

  Asiakkaalla on oikeus tarkistaa omat tietonsa halutessaan. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee tehdä henkilökohtaisen käynnin yhteydessä Nice. Face&Body:ssa. Rekisteröidyn henkilön henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista. Tarkastusoikeus toteutetaan viipymättä.

   

 3. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

   

  Asiakas voi esittää tiedon korjaamista koskevan pyynnön asiakaskäynnin yhteydessä. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ennen korjaamista. Tieto korjataan ilman aiheetonta viivästystä. Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa välitöntä poistoa asiakkuuden päätyttyä.

   

 4. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

   

  Asiakasrekisteriä käytetään Nice piste Oy:n markkinointiin asiakkaille. Markkinointi tarkoittaa 4-12 kertaa vuodessa lähetettävää sähköistä asiakaskirjettä. Markkinointilupa on kysytty asiakkaalta. Asiakkailla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen markkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Nice piste Oy ei kerää eikä käytä tietoja markkinointi- tai mielipidetutkimuksiin.